TurkVCa'ın temel amacı, Türkiye'de Girişim Semayesi sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

Girişim Sermayesi sektörünü geliştirme amacı çerçevesinde TurkVCa, fonlar, girişimciler, devlet, kurumsal finansman danışmanları, avukatlar, mali muşavirlik firmaları, teknik danışmanlar, insan kaynakları danışmanları gibi girişim sermayesi sektörüne hizmet veren danışmanlar, bölgesel ve uluslararası yatırımcılar, uluslararası girişim sermayesi dernekleri ve birlikleri, diğer kar amacı gütmeyen dernekler, üniversiteler ve sermaye piyasaları gibi belli başlı piyasa oyuncularının ve kurumların aralarındaki işbirliği ve dayanışmayı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

TurkVCa yukarıda berlitilen amacına ulaşırken gerçekleştirmeyi hedeflediği bazı öncelikler bulunmaktadır. Bunlar:

 • Türkiye'deki girimşimciliği, girişimciler arasında Girişim Sermayesi bilincini, kurumsal yönetim, muhasebe ve bilgi standartlarını ve yönetimsel kaynakları geliştirerek, projelerin kalitesini arttırmak ve projeleri desteklemek
 • Girişim Sermayesi sektöründe faliyet gösteren kurumların dahil olduğu hukuki çerçeveyi geliştirmek
 • Dünya çapındaki kurumsal yatırımcıların ilgisini Türk Girişim Sermayesi Sektörü'ne çekmek
 • Girişim Sermayesi yatırımlarından çıkışı kolaylaştırmak amacıyla
  • Sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmak, özellikle hızlı büyüyen orta ölçekli şirketler için borsaların kurulması ve geliştirilmesini desteklemek
  • Şirket birleşmeleri piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmak.
TurkVCa, Girişim sermayesi piyasasının oyuncuları ve ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve dayanışmayı geliştirme amacına farklı araçlarla ulaşmayı hedeflemektedir. Bunlar:

 • Diğer ilgili kuruluşlarla birlikte konferanslar, seminerler, paneller, yemekler ve eğitim programları düzenlemek
 • Proje geliştirilmesi amacıyla organizasyonlar düzenlemek, sektör için önemli konulardaki araştırmaları desteklemek, konuya yönelik araştırmaları destekleyen fikir geliştirme grupları oluşturmak
 • Girişim Sermayesi'ni ilgilendiren konularda bilgiye ulaşılabilecek bir platform oluşturmak.
 


© 2004 TurkVCa