TurkVCA nedir?

  TurkVCA, Türk Risk Sermayesi Derneği, Türkiye'de girişim sermayesini tanıtmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dernek, yatırımcılar, girişimciler, kural koyucular ve endüstri liderleri ile çalışmak istemektedir.

TurkVCA'in yapacakları

1. İletişim ve ortak çalışma için uygun ortamı hazırlamak

2. Eğitim ve bilgilendirme fırsatları sunmak

3. Risk semayesi politikalarını koordine etmek

4. Risk sermayesi literatürünün yayılmasını sağlamak

TurkVCA, Türk Risk Sermayesi Derneği şu an aktif değildir.

 © 2004 TurkVCa